KTH

KTH - forskningspartner inom Elbilslandet Gotland

 

Fler och fler kör elbil och det har blivit allt vanligare att få en glimt av en sådan på gatan. Men trots att elbilen kan minska persontransporternas utsläpp av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten i städerna, är elbilens marknadsandel fortfarande låg. KTH forskar kring elbilsacceptans och elbilsanvändandet för de som har tagit beslutet att byta till el. Hur är attityderna gentemot elbilar och hur förändras de när folk närmar sig beslutet att byta till elbil? Förändras folks resemönster efter att de bytt till elbil? Ändras destinationer, färdsätt eller rutt?

 

Efter en enkätundersökning i Stockholms län undersöks nu resemönster och attityder av semestergäster på Gotland i ett forskningsprojekt som finansieras av Energimyndigheten.

 

Har de som hyr elbil andra resemönster än de som hyr bensinbil? Hur skiljer sig attityderna gentemot elbilar åt mellan de som har provat en under sin semester och de som inte har tagit chansen?

 

Elbilslandet Gotland drivs av Solkompaniet och är delfinansierat av Energimyndigheten. För Energimyndighetens räkning utvärderas vissa delar av projektet. För frågor kontakta Jon Malmsten; e-post: jon.malmsten@solkompaniet.se, tel:0707 - 22 37 38. Copyright © All rights reserved