Utvärdering

Utvärdering av Elbilslandet Gotland

Solkompaniet utvärderar projektet årsvis och skriver en statusrapport som finns tillgänglig för nedladdning här.


KTH är med i projektet som forskningspartner och studerar om, och hur folks resemönster förändras efter att man bytt till elbil?  Genom Elbilslandet  samlar KTH in data som kommer att analyseras av KTH  efter att projektet är slut.